Magnússon, Arní BREV TIL: Gram, Hans FRA: Magnússon, Arní (1726-02-19)

ARNE MAGNUSSON TIL [PROFESSOR H. GRAM], Hafniæ d. 19. Febr. 1726.

Trykt efter egh. orig. i Univ. Add. 117, 4to. A. M. oversender et af ham indkøbt håndskrift (Epistolæ Vilhelmi abbatis), sandsynligvis skrevet for A. Vedel. Han tillægger det ingen værdi, men vil ikke, at det skal falde i hænderne på en fusker og muligvis udgives. Sml. Scriptores rer. Dan. VI, p. 1-2.

Vir optime, amicissime,

Mitto Tibi veteramentum hocce, nullius, ut puto, momenti: s. 167qvod tarnen apud Te, qvam alium, asservari præstat. In gratiam Andreæ Welleji exaratum esse puto; Tu diligentius inspice. Duobus Scutatis et duobus Solidis Danicis veniit, qvos frustra expensos esse scio. Sed non conducebat, Exemplar hocce, licet vile, diutius circumvolare, et forsitan à Sciolo qvodam in publicum protrudi. Vale cum Tuis!

T. T.
Arnas Magnæus.