Magnússon, Arní BREV TIL: Sivertsen, Oddur FRA: Magnússon, Arní (1708-07-04)

ARNE MAGNUSSON OG VICELAGM. ODDUR SIGURÐSSON. Thingvelle4. juli 1708.

Efter dansk oversættelse med skriverhånd i AM. 444, folio. Overenskomst s. 435ang. gården Brødretunge. O. S. afstår på moders og egne vegne fra alle krav på gården til fordel for afd. Magnus Sigurdssons børn, imod forkøbsret til gården og udbetaling af et udlæg stort 100 rdl. i M. S.s sag. A. M. afstår fra sin fordring på 47½ hundred i samme gård til fordel for M. S.s børn, mod at disse betaler, hvad der tilkommer ham, når sagen mellem M. S. og ham er endt.