Magnússon, Arní ; Vídalín, Páll Jónsson BREV TIL: Sivertsen, Oddur FRA: Magnússon, Arní ; Vídalín, Páll Jónsson (1708-07-24)

ARNE MAGNUSSON (OG P. VIDALIN) TIL VICELAGM. ODDUR SIGURDSSON. Þingvöllum 24. julii 1708.

Efter A. M.s egh. koncept i AM. 443, folio. A. M. og P. V. erklærer som svar på forespørgsel af 29. juni, at de ikke uden kgl. befaling vil dømme i drabssagen mod Jon Hreggvidsson, da de ikke regner den til de til dem henviste enormitetssager. — Indlagt er en kopi og to notitssedler ang. sagen.