Ólafsson, Skúli BREV TIL: Magnússon, Arní FRA: Ólafsson, Skúli (1696-09-05)

SKÚLI ÓLAFSSON TIL ARNE MAGNUSSON. Seylu i Skagafyrde d. 5. Septembres A0 1696.

Efter orig. i AM. 449, folio. Idet han tilbyder sin tjæneste »spiriandi giarnsamlega, og til mijn kiosandi ad fregna (mijns landz manns) ydar virduglegheita ypparlega velgeingni, heill og heilsu«, tilskriver han A. M., skønt denne personlig ubekendt, efter rådførsel med broderen pastor Jón Magnússon, angående en for ham vigtig sag. Den halve jord Seyla er bleven overdraget ham og hustru af deres nu afdøde fostermoder, men nærmeste arving (Gudbrand Thorlakssons hustru) bestrider deres ret og vil sælge jorden til en overmægtig mand. Kopi af overdragelsesdokumentet indlægges (forekommer ikke) »og bid þienustusamlega ydur so til siá ad sa giördningur confirmeradur og stadfestur yrdi af ydar Háedla patron M. Mutt edur af Renttu Cameri, hvad oss Islendingum anægir, þo vid Majestetid sialfft sie ey uppa kostad«. A. M.s broder eller andre slægtninge vil berette »hvad hier umm landid passerad hefur næst forlidna aar umm hardindalag og peninga tioon og missir sem annad tilstand«.