Magnússon, Arní BREV TIL: Rostgaard, Frederik FRA: Magnússon, Arní (1718)

ARNE MAGNUSSON TIL FR. ROSTGAARD. [Kbh. 1718?]

Trykt efter Gl. Kgl. sml. nr. 835, folio. Indlagt i R.s og Wolfens annotationes i kommissionspapirer vedk. A. Hojers Dänemark. Geschichte. Udskrift »Høi ædle og velbaarne Hr. Etats-Raad Rostgaard tienstærbødigst«. Meddelelsen ses at være benyttet til en kritik af p. 9 i H.s værk »dass der Löredag oder Sonnabend von einer wenig bekannten Lora genennet worden«.

Høi ædle velbaarne Hr. Etats Raad,

Efter den Deâ Lora, haver ieg søgt udi Wormii skrifter, Thorkel Arnkiels Cimbriske Heedendom og Christofori Arnoldi Additionibus ad Rossæum, og finder den icke at næfnes der. Det er for mig som en drøm, at ieg hâr seet det nafn i en Tydsk ny Disputatz eller i et andet saadanne uefterretligt document. I hvad derom er, da er det vist, at ingen af de gamle veed af denne Lorâ at sige, men den er recens figmentum, tilstaaes og, som ieg seer, daß sie wenig bekant seye. Det er og vist, at løverdagen kaldes saaledes af løve ↄ: toe. Paa Svensk heeder den löger dag, paa Iislandsk laugardagr. omnia ex eodem fonte. laug kaldes endnu in qvotidiano sermone lavacrum udi Iisland. laugar trog alveus calidâ aqvâ repletus, in qvo recens natos infantes abluere mos est. at lauga lavare. laugadr ablutus, lotus. Laugar in plur. thermæ, ubi s. 394fervidæ sponte ebulliunt aqvæ. Laugarnes. Laugardalr. nomina habitationum ubi tales aqvæ calidæ in propinqvo effluunt. Flexio vocis Islandica hæc est:

Sing. Nom. Laug. Plur. N. Laugar vel laugir

Gen. Laugar. G. lauga

Dat. Laugu D. laugum

Acc. Laug. A. laugar vel laugir.

Løverdagen er, uden ald tvil, saaledes kaldet (idqve in christianismo) fordi mand om aftenen, efter at arbeid var overstaaet, skulde vaske sit hovet og kiemme, at mand desto skickeliger kunde komme i kirke om søndagen efter, og denne ritus holder endnu ved i Iisland i bland gemeene folk, og angaaende børn. Valeat igitur Lora Dea, in primi auctoris cerebro sepelienda. Jeg er altid og forbliver

Høi ædle velbaarne Hr. Etats Raad
Deres tienstærbødigste tiener
A. Magnussen.