Magnússon, Arní BREV TIL: Beyer, P. FRA: Magnússon, Arní (1711-01-29)

[ARNE MAGNUSSON] TIL LANDFOGED [P. BEYER]. Skalholt 29. jan. 1711.

Efter egenhændig koncept i AM, 443, folio. Med tak for brev af 5/1 tiltræder A. M. den foreslåede ordning, at han foruden de tidligere modtagne 100 rdl. får, som ønsket, udbetalt et lån på 200 rdl. mod at indbetale den hele sum i zahlkamret. Vedlagt er koncept til en obligation, hvorved A. M. forpligter sig til at lade beløbet indbetale efter Islandsskibenes ankomst til København 1711.

Om denne obligation, sml. Arne Magnusson, Embedsskrivelser, Kbh. 1916, nr. 131, 155-56.