Arason, Magnús BREV TIL: Magnússon, Arní FRA: Arason, Magnús (1715-06-01/1715-06-30)

MAGNÚS ARASON TIL ARNE MAGNUSSON. København, juni 1715.

Trykt efter AM. 454, folio, uunderskreven koncept med Arne Magnussons hånd. Ingeniør-løjtnant Magnus Aresen bemyndiger assessor Arnas Magnussen til ved Islandsskibenes ankomst til København at modtage de til ham ankomne islandske forsendelser; ifald »ieg paa dette mit forehavende tog skulde ved døden afgaae«, bedes A. M. »med sendingsgodset handle som hand eragter tienligst at vere og siden giöre mïne arvinger udi Iisland reede derfore«.