Magnússon, Arní ; Vídalín, Páll Jónsson BREV TIL: Eyjólfsson (yngre), Jón; Beyer, Povl FRA: Magnússon, Arní ; Vídalín, Páll Jónsson (1711-05-30)

ARNE MAGNUSSON (OG P. VIDALIN) TIL VICELAGMAND JÓN EYJÓLFSSON (OG LANDFOGED P. BEYER). Reykhollte 30. maj 1711.

Efter kopi med skriverhånd i AM. 445, folio. Kommissærerne forlanger i de til altinget 1711 opsatte tre enormitetssager at blive betragtede ikke som part i sagen, men som dommere i tidligere instans; de sender deres indlæg til forsvar for deres domme ang. fhv lagmand Sigurd Bjørnsson, idet de protesterer mod at forsvare andet i deres domme end det, der angår ham. — Om disse sager se Arne Magnusson, Embedsskrivelser s. XX, 383 ff.