Reedtz, Mette BREV TIL: Magnússon, Arní FRA: Reedtz, Mette (1715-09-30)

FRU METTE REETZ TIL ARNE MAGNUSSON. Roeskilde Jomfru Closter 27. 9. — 30. 9. — 4. 10. 1715.

Erkender modtagelsen af 200 sldr (ifg. 3. = 133 rdr. 2 &), hvorefter 126 rdr. 4 & er til rest. »Den bibel ieg talte om har frøchen Trolle tagen ud med sig om professoren behager at see den saa kand den ærlanges for end anden«.