Magnússon, Arní BREV TIL: Sivertsen, Oddur FRA: Magnússon, Arní (1710-04-13)

ARNE MAGNUSSON TIL VICELAGM. ODDUR SIGURÐSSON angående Asbjørn Joakimssons sag.

Efter excerpter med skriverhånd i AM. 445, folio.

1. Skalholt 13. april 1710. A. M. afslår på P. Vidalins og egne vegne at forfatte en stævning i Asbjørn Joakimssons sag, da dette tilkommer O. S. som beskikket prokurator, samt bebuder, at de bægge har søgt om at fritages for at dømme i sagen.

2. [Hvamm?] 3. okt. 1710. Som svar på O. S.s forklaring 23. sept. af, intet at kunne gøre som prokurator i Asb. Joak.s sag, meddeler A. M., at da intet svar er indløbet på supplikats om at fritages for at dømme i sagen, må det antages, at A. M.s og P.V.s begæring er afslået. Det er derfor nødvendigt, at O. S. indsender koncept til stævning i sagen. — Hertil en notits om en samtale mellem P. V. og O. S. sidst i oktober ang. denne sag.

3. Hvamme 7. nov. 1710. A. M. meddeler efter anmodning, at A. J.s sag bedst vil kunne foretages på pingvellir 3 — 4 juli. Hertil har A. M. egh. tilføjet »Sidann hefur Monsr. Oddur Sigurdzson skrifad mier tvisvar til, i vor 1711 ahrærande Sigmund Sæmundzson, og sidar i sumar þann 20. Augusti, og ecki nefnt þetta Asbiarnar mál«.