• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Grundtvig, N. F. S. Fjern begrænsning Forfatter: Grundtvig, N. F. S. Indeholder mest Vers & strofer Fjern begrænsning Indeholder mest: Vers & strofer Perioid Ssi adl-periods-romantik1800-70-root Fjern begrænsning Perioid Ssi: adl-periods-romantik1800-70-root

Søgeresultater

TIL MARIE MIN TROLOVEDE

TIL MINE KIÆRE BØRN

RØNNEBÆKSHOLM I

RØNNEBÆKSHOLM II

AA-FRUEN

OPREJSNINGEN

DEN 3DIE JUNI 1855

HØISKOLESANGEN

FRU ASTA GRUNDTVIG

MELLEM-LEDDENE

TRØSTEBREV TIL DANMARK

GRUNDTVIGS SIDSTE DIGT

Sang-Værk til den danske Kirke. - 1944

Guds Kirke er vor Klippe-Borg

Velmødt, I Christne fromme

Den hellige Kirkes skiønne Navn

Vær trøstig, Zion, Jesu Brud

Nu lader os sjunge en Vise

Kirken det er et gammelt Huus

Herren han har besøgt sit Folk

Er det mueligt, er det sandt

Hos Herren paa det Høie

Kom, lader os bygge

Hvor deilig skal Guds Kirke staae

Som Foraars-Solen mild og blid

Herren, Han sagde til Herre min

Hvad har Kirken her tilbage

Mig rinder i Hu et lystigt Ord

Christne, med Skiel

Verden er, som Man den tager

Tvang til Tro er Snak i Taaget

Jesus, Dødens Overvinder

Enhver, som tro'er og bliver døbt

Der var en Kæmpe, stor og stærk

Kom med til Jordans Flod

Herrens Røst er over Vandet

Er Aand kun Luft, er Ord kun Lyd

Ordet var fra Arilds-Tid

I Begyndelsen var Ordet

Dig rumme ei Himle

Trods Længselens Smerte

Hyggelig, rolig

Giv Himlen nu din Stemme

Din Kirke-Mark, o Gud

Guds Naade-Soels Aarvaagenhed

O Jesus, Præst i Evighed

Din Aand, o Gud! har ført dit Ord

Er du skriftklog paa Guds Rige

Siig kun et Ord

Menneskens Søn og Troens Aand

Hvad nytter den Raaben

Guds Ord blev aldrig bundet

Fryd dig, du Christi Brud

Kong Christus den Første regierer endnu

Gud Hellig-Aand! i Tro os lær

Venner! lad os ihukomme

Vil du Kirkens Spir forgylde

Jesus Christ! Du gav mig Livet

Klynke og klage

Vor Alderdoms Trøst og Støtte-Stav

O Helt allerbedst

Trods den beseiglede Steen

Som Høielofts-Sale

Af Høiheden oprundet er

Stol-Kongen over Himlens Hær

Vaagner op, I Folk, som sove

Syng, Guds Folk! med Hjertens Glæde

I Herrens Huus det toner

Ved Kundskabs-Træet, uretviis

Søde Jesus! vi er her

Det lakker nu ad Aften brat

Ophold os Herre, ved dit Ord

Vi samles for dit Aasyn her

Som Hjorten, med Tørst befangen

Søndag-Morgen fra de Døde

Søndag er vor Herres Dag

Jeg veed et lille Himmerig

Soel gaar ned i Vester-Hav

Jesus, Moses og Elias

Herre Gud! hvor agtes ringe

Kron-Prinds i Himlen og Konge paa Jorden

Held den Mand, som frygter Gud

Mens i Krybben spæd Du laae

Stjernernes Skaber og Himmelens Drot

Hedenskabets Frelser-Mand

Sanddru og Fredegod

Engle-Herolder, hør du dem

Fra Himlen høit kom jeg nu her

Lovet være Du, Jesus Christ

Fra Himlen kom en Engel klar

Et Barn er født i Bethlehem

Glæden, hun er født i Dag

Et lidet Barn saa lystelig

Nu glæder eder, Adams Børn, allesammen

Luk op dit Borge-Led

Alt hvad Fornuften overgaaer

Nu kom her Bud fra Engle-Chor

Søde Jesus, Davids Rod

Op, Hjerte, op med fyrig Tro

Alle Ting er underlige