Aakjær, Jeppe FRÆ DEN JEN JEPP AA TE DENAAN. VED ANTIKWARBOGHANDLER JEPP POULSENS 25-ORS JUBILÆUM

FRÆ DEN JEN JEPP AA TE DENAAN .
VED ANTIKWARBOGHANDLER JEPP POULSENS 25-ORS JUBILÆUM.

DO handler med Skrøwter, som hwer Mand ved,
og do forstor æ, saa mari!
De Bøgger, a skrøw i mi Ansigts Swed,
dem sæler do laant under Pari .
Og kløftig det e' do, tak Skam dæ for de ,
saa møj der no blywer bor te dæ,
det skuld da go mie end ondele te,
om ett der war nøj, der hænd ve dæ.
No, Lykk ve di Disk, og Lykk i di Stow!
Vi ka saagu aalsammel træng'e!
Og gjør mæ saa aalle di Priser saa grow,
te ett a ka praang med dæ længe.

29/10 1903.