Aakjær, Jeppe AN MARI HINNE FILOSOFI

AN MARI HINNE FILOSOFI .

Som a gik med mæ sjel,
a saa te mæ sjel,
og mæ sjel saa ijen te mæ:
Hold Yw med dæ sjel
og pas nyw po dæ sjel,
for anner de passer kuns .

* 164

Men a swored mæ sjel,
og a saa te mæ sjel,
akkuraat som a no sejer :
Pas en Bett po dæ sjel
heller ett paa dæ sjel -
det er jet og det samm for mæ!

22/6 1904.