Aakjær, Jeppe NAT

NAT .

Mens Jorden sover Rusen ud,
og Nattens Time haster,
da sidder den brave, gamle Gud
deroppe og ryger sin Knaster.

Han skuer vemodig til vor Jord,
og tidt hans Taarer trille:
"I Mennesker, som dernede bor,
hvor arter I jer ilde!

31

Ja sov I kun, saa har jeg Fred,
I er nogle slemme Fyre.
Det er ej let for mig gamle Gud
I Menneskebørn at styre".

Og Natten summer, og alt er tavs,
kun hist et Skrig af en Vibe; -
et Kornmodsglimt over Skyen gaar -
det er Gud, der slaar Ild til sin Pibe.

Kjbh. 16/10 1893 .