Aakjær, Jeppe DEN GAANG TE A WAR GYWTMED LAVS

DEN GAANG TE A WAR GYWT
MED LAVS .

den Gaang te a war gywt med Lavs
- aa jøsse, jøsse jammen!
da strented a med Gled mi Klaws,
mi Daa gik hen med Gammen,

For bejer Mand war ett end Lavs
- aa jøsse, jøsse jammen -
de skjønnest Ting a fæk tegavs,
og aalti holdt vi sammen.

Men sin saa bløw a gywt med Klavs
- aa jøsse, jøsse jammen -
mi Trow a føst haaj gin te Lavs
og no no ga - a hamen!

Men der fæk a sgi hwedt mi Saws!
- aa jøsse, jøsse jammen -
den Klavs det er det bare Snavs,
hwor aalt gaar ud paa Drammen.

Og mæler a en Muk mod Klavs
- aa jøsse, jøsse jammen -
saa brøler han: "Herut, haraus!"
saa rød som Kok i Kammen.

Og blywr æ Gywr ett saat o Klavs
- aa jøsse, jøsse jammen -
saa skir æ sajtens jetiddavs,
a drowner mæ i Dammen.
17/8 1899.

*