Aakjær, Jeppe GRAVVERS

GRAVVERS .

Han var saa rig, som man kan blive
i Fjandbo-Land,
og derfor kaldtes han syd for Skive,
"den rige Mand".

Hans Juleoffer var blandt de større
til Præst og Degn,
han sværmed for Kongen og "ott'ogfyrre"
og stemt' paa Klein .

Han sværmed og for Postej og Skinker
og Grød med Kanel,
et Allerhelvedes Fad med Finker
slog ham ihjel.

28

Han sad en Dag med det Fad i Haanden,
han svimlede,
og ned i Fadet han opgav Aanden -
og himlede l

20/12 1892.