Aakjær, Jeppe Uddrag fra Digte 1885-1908. - 1918

I Almindelighed ordner man vel sine Vers efter deres Indhold og Samhørighed; sørger saavidt muligt for, at det ene Digt ikke misklæder det andet. Slige Hensyn er der