Aakjær, Jeppe Uddrag fra Digte 1885-1908. - 1918

Det er uhyre svært nu efter mange Aars Forløb at faa den Slags korrekt - det gjælder ikke blot Digtets Fødselsdata men ogsaa Noterne bag i Bindene -; og Fejl er der selvfølgelig begaaet. Men paa de fleste Punkter mener jeg dog, at mine Oplysninger skal holde Stik. Og de, der ikke bryder sig om mine med saa megen Møje fremskaffede Noter osv., kan jo lade dem uænsede.