Aakjær, Jeppe Uddrag fra TIL MARIE

Om den vil jeg vaage,
Om den vil jeg værne
saalænge Juninatten
oplives af en Stjerne!