Aakjær, Jeppe Uddrag fra BONDESTUDENT

Saa tror du, Studenten er tør som en Pind, -
da skulde du rigtignok vide,
hvor Blodet kan jage med Il mod hans Kind,
naar Tjørnene klæder sig hvide,
da rejser han Ho'det og ter sig saa sky
og lister sig ud af den larmende By.