Aakjær, Jeppe Uddrag fra DER GAAR SAA MEGET TIL SPILDE

Ja, visne vil Pigers og Rosers Flor,
de røde saa vel som de hvide;
men den, som vil leve paa denne Jord,
han plukke de Roser i Tide!