Aakjær, Jeppe Uddrag fra Gjøgen galed i Danmarks Lund

Bonden vrider sin vaade Hat;
han vender sit Hors under Bakke:
"Var dog Rugen paa Stænget sat,
og havde man Havren i Stakke!"
- Ind ad Laage og ud ad Port
jog Blæsten med Tuden og Piasken.
Saa blev Skovenes Ligvers gjort,
og saa gik en Sommer i Vasken.