Aakjær, Jeppe Uddrag fra Digte 1885-1908. - 1918

"Holger Drachmann". Bestilt af Johan Ottosen til en Jubilæumsfest i Studentersamfundet, men infamt kasseret. Sml. "Socialdemokraten" 9. Oktbr. 1896 (den første offentlige Omtale af mine Produkter!). Ved Drachmanns Død 14. Jan. 1908 trykt i "Skive Dagblad".