Aakjær, Jeppe Uddrag fra Digte 1885-1908. - 1918

"Ruskantate". Studentersamf.' Formand 1903 var Viggo Lachmann. - Oscar Mathiesen havde dekoreret Trappeopgangen i det nye Studenterhus paa Frueplads; en Tyr i Gibs stod paa en af Reolerne, paa Væggene hang Portrætter af G. Brandes, Høffding, Drachmann , og "hin Syge" d. e. J . P. Jacobsen ; Berendsen = Ivar Berendsen ; Bloch = Blochs Verdenshistorie; i Foredragssalen stod en høj Statue af Pallas Athene (en Gave af Fru Vullum); Jensen = Joh. V. Jensen , nylig kommen hjem fra Amerika.