Richardt, Chr. Ved et Lærermøde.

Ved et Lærermøde.
1873.

See Fyret højt paa Klintens Bræm!
Det selv er lavt og lille,
327 dog lyser det i Natten frem
i baade Storm og Stille,
og lader fra de blanke Spejl
for Fiskerbaad og Orlogssejl
sin Ledestjerne spille.

Den Fyrets Gjerning, den er vor:
at lyse og at lede
hvert lille Fartøj indenfor
Livsstrømmene de brede!
Det skeer i lave Stue trygt;
er Skolen blot paa Klippen bygt,
da kan sit Lys den sprede.

Ja mal dem for i Ord og Sang
vor Sagas bedste Hefter,
fortæl dem lidt om Stjernens Gang,
om Jordens skjulte Kræfter!
Lær dem at elske Land og Hav,
lær dem at ære Kæmpers Grav,
og dem at følge efter!

Men først og sidst gjør Fyrets Dont:
Mod Rev og Skjær at vare,
saa de maa skjelne Godt fra Ondt,
og Løgnens Grunde klare!
Saa højt henover Dyndets Kryb
de tør ad Troens Kongedyb
mod Livets Kyster fare!

328