Richardt, Chr. Grundlovsvise.

Grundlovsvise.
1871.

I Stalden var der Uro, Støj og Sparken,
men Juni kom, og Flokken kom paa Marken;
de Gamle mere sindigt
med allehaande Stop,
de Unge mere vindigt
med Vrinsk og glade Hop.
Junitid! Frihedslivets Maaned:
Løvet ungt, Bølgen blank og blaanet!
Grundlovstid!

Vi selv, vi stod engang i Stænderbaasen;
da tog Kong Fredrik rask et Tag i Laasen!
Og nu vi kan os sole
med baade Sjæl og Krop,
og hver en vakker Fole
kan yndelig slaa op.
305 Friheds Eng, rigt Du monne bugne,
Næring nok har Du, selv til Slugne,
Friheds Eng!

Men ak, hvor dog en Lignelse kan klikke:
Umælende! det er vi sikkert ikke!
Vi mæle paa det Bedste,
snart hele Aaret rundt;
vi flage og vi feste
lidt meer, end der er sundt.
Men idag har vi Lov at flage,
første Dag mellem Folkets Dage,
Grundlovsdag!

Og for vor Frihed er der ingen Fare.
Saa brug den, til vort Danmark vel at vare!
Ja Steen paa Steen at bære
til Støtte for vort Land,
lad det vor Grundlov være,
til Værnet er istand!
Til engang vi med Brødre bolde
Grundlovsfest kan i Fællig holde,
Friheds Fest!