Richardt, Chr. For Norden.

For Norden.
December 1864.

Tre raske Drenge var vi,
født op i samme Gaard,
Eens højt vort Hoved bar vi,
vi havde lige Kaar;
tidt sloges vi i Hjemmet,
fik Flænger i vort Skind,
var dog mod hver en Fremmed
Eet Hjerte, Sjæl og Sind.

Ved samme Lærdom avet,
vi voxed op til Mænd;
kom sammen hjem fra Havet
med Riddersværd ved Lænd;
261 saa blev vi arge Fjender
med blodig Kamp og Splid,
men vi blev atter Venner
som i vor Barndomstid.

Da blinked det med Sværde,
hvor Nordens Grænse stod,
og Danmarks gamle Gjærde
blev traadt af Fjendefod;
vor Vagt vi holdt alene
paa nattekolde Strand,
. vi saae mod Fjeldets Stene,
mod vore Brødres Land.

Og djærve Røster hørtes
med Klang af Fædres Maal,
og gjennem Luften førtes
en Klirren som af Staal;
men ingen Bavne lyste
med Svar fra Fjeldets Kam;
og dobbelt Fjenden fnyste;
og Danmarks Arm blev lam.

Men dog det er i Norden,
vor Fremtids Fyr er sat!
Det sluktes i en Torden,
dog kan det tændes brat!
Og, er vi blevne Dværge,
vi som var altid smaa,
paa Nordens blanke Værge
vi flittig smedde maa.

262

Lad Fjendemund os haane,
lad svaje Døgnets Hu,
til Norge og til Skaane
gaar Bølgevej endnu!
Lad dem paa Nordens Banner
kun kaste Skarn idag,
i Norden vi dog lander,
med Korset i vort Flag!