Richardt, Chr. Til Enkedronning Caroline Amalie.

Til Enkedronning Caroline Amalie.*)
Sorgenfri den 16de Juli 1865.

Disse Klokkers Kimen
hilste Dig engang,
husker Du vel Timen,
da de for Dig sang?
Kun om Fryd og Lykke
bragte de Dig Bud,
Dig vor unge, trygge,
fagre Kongebrud.

Nu har Tiden spundet
Sølvet i dit Haar,
Enkesløret bundet,
og gjort Høst af Vaar;
ingen Æt af Konger
blev Du Moder til, -

* 282

blidelig dog sjunger
Mindets Klokkespil!

Moder skal Du kaldes,
Moder er dit Navn,
Børnenes og Alles,
som har Suk og Savn:
Sorgfuld, Syg og Nøgen
gav Du Ly og Læ,
moderlig som Bøgen,
Danmarks Dronning-Træ.

Og naar Stormen blæste
Dig om Sjælen træt,
fromt dit Øje læste
Dannebroge ret:
Hvergang Fjenden øste
Klinte i vor Rug,
Troens Kors Du løste
af den røde Dug.

Tak for dine stille,
nonnesagte Fjed!
Tak for Øjets milde
Sommeraften-Fred!
Tak for Hjertets Varme!
Tak for Reenheds Væld!
Tak fra tusind Arme,
tak fra Folkets Sjæl!

283