Richardt, Chr. Adolf Knudsen.

†
Adolf Knudsen.
14. Februar 1873.

Længsel gjæred i dit Bryst,
og Du spurgte tidt og tyst,
325 hvad Du længtes efter, -
til det lød: Som Ven for Ven
glad din Næste give hen
dine bedste Kræfter.

Og »din Næste« snart Du saae:
det var En, som plyndret laa,
syg og som i Fængsel;
det var »En af disse Smaa«,
Herrens Finger peger paa:
Danmark i dets Trængsel!

Derfor det Du gav din Arm,
valgte atter hjertevarm
Lejrens haarde Pude;
derfor Du ved Bankens Fod
paa en ublid Forpost stod,
til din Kraft var ude.

Toner var din bedste Lyst;
lad da dem, med Troens Trøst,
om din Baare bølge!
Flaget sine Flige slaa
om den Seng, Du hviler paa!
Tak og Taarer følge.

326