Richardt, Chr. Emanuel Richardt.

†
Emanuel Richardt.
19. Maj 1873.

Saa Farvel fra Støvets Kyst,
land hvor der er godt og lyst!
Svalen over grønne Vang
kvidre Dig sin Rejsesang,
om en Flugt fra Hjem til andet,
altid frem til Foraarslandet!

- Du, som veed hans Hvilested,
Herre, aand ham ind din Fred,
den som overgaar Forstand,
Morgenluft fra Livets Land!
Og lad Skjær fra Paaskemorgen
luttre os og løfte Sorgen!

Ja læg Haab i vort Farvel,
Du som tog vor Syndegjæld!
Og engang liv op hans Støv,
Du som nys gav Skoven Løv!
Giv, vi maa hinanden møde
ved den store Morgenrøde!