Richardt, Chr. Ole Strøm.

†
Ole Strøm.
1813-1871.

Hvor er Øjets friske Blink?
slukt det blev paa Herrens Vink!
Tankens Springkraft, Ordets Spil,
det er kun i Mindet til;
tyst er Læben, kold er Haanden,
som Saamange hjalp i Vaanden.

Kom I Mange, tak ham her,
thi hans Liv var Takken værd!
kom, thi Bunden af hans Sjæl
bar et Kjærlighedens Væld,
der var isfrit til det sidste,
mere varmt, end selv han vidste.

Kirkeklokker, ring med Fred
ned mod Støvets Hvilested!
Christne Sjæle, ring iløn
op mod Himlen med en Bøn,
at han maa i Naadens Sale
Verdens Læge faae i Tale.