Richardt, Chr. Til C. Hostrup. Ved »Gjenboernes« Jubilæum 1869.

Til C. Hostrup.
Ved »Gjenboernes« Jubilæum 1869.

Ak, hvor er det længe siden
Tæppet først gik op,
ej for Thryms- for Løjtnants-Kviden
i en Smedetrop!
Tiden bed Theaterkassen, -
aad den ogsaa Christen Madsen?
Blev det Hele Skravl og Skrammel,
Rikke graa og gammel?

Nej, hun elsker ufortrøden
end sin tro Student;
end vox Klintica i Nøden
hjælper excellent;
Ane Kokkepiges Fløjten,
Madam Smidt'ses Gaaen i Højden; -
Alt er lige friskt og saftigt,
lige ungt og kraftigt.

»Christian Firtal« er forflyttet,
Ingen veed hvorhen;
Christian Hostrup! Du har byttet
bort din Gjenbo-Pen!
310 Men i Kampen for det Sunde
vaager Du, mens Andre blunde,
og i Kamp mod alt det Vamle
er Du end den Gamle!

Ja den Gamle, og den Unge,
ligesom Du vil,
frisk i Tale, dansk af Tunge,
fuld af Haabets Ild.
End Du med din klare Seen
»knytter Livet til Ideen«, -
Tak da, Tak for Flyvekraften,
dobbelt Tak iaften!