Richardt, Chr. Johan Henrik Thomander.

Johan Henrik Thomander.
I Lund, ved Afsløringen af hans Buste, 7. Maj 1870.

Forstenet sidder Trolden Finn
i Lundakirkens kolde Krypter;
men end hans Æt fra Mørkets Dybder
har Lyst at gjøre Verden blind;
og gjør det ogsaa efter Evne,
til vi ved Navn kan Trolden nævne
som Egennytte, Løgn og Skin.

Mod dette Kuld stod han paa Vagt
med Aandens Fakkel fra det Høje,
og hvad de Trolde mindst kan døje,
med Viddets Pil paa Strengen lagt.
318 Og naar han rysted Løvemanken,
sprang af hans Pande væbnet Tanken,
en tæt og sluttet Skjoldevagt.

Og Ordets Sværd, hvor skarpt og hvast!
hvor snart blev Fjenden overmandet!
Men Sværdet var som Axels dannet:
Til Klingen Korset slutted fast.
Og naar først Æggen havde lynet,
da holdt han Korset frem for Synet,
til haarde Hjerters Pantser brast.

Saa lær af ham, Du unge Slægt,
og hold hans Billed højt i Ære!
Og kan Du ikke Høvding være,
følg Aandens Banner, følg det kjækt!
Gransk Tidens dybe Alvorsmærke,
og værer vaagne, fromme, stærke
som han, i Kamp mod Troldens Slægt!