Richardt, Chr. Uddrag fra Balvise.

Og hvad bestille Bølgerne,
naar Solens stærke Lanse
har jaget Fjenden vildt paa Flugt?
De synge og de danse!
de hoppe og de gynge sig,
de tumle sig i Valsen,
9 selv om en Flaade eller to
de maatte faa paa Halsen.