Richardt, Chr. Uddrag fra Balvise.

Ja det er tydeligt, saasnart
man bruger sine Sanser,
at Alt paa Jord, at Jorden selv,
at al Naturen danser!
Saa følger da Naturens Bud
og lader Gulvet gynge, -
det gaar aldeles ikke an
at sidde her og synge!