• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Indeholder mest Prosa Fjern begrænsning Indeholder mest: Prosa Samling Arkiv for Dansk Litteratur Fjern begrænsning Samling: Arkiv for Dansk Litteratur

Søgeresultater

Danmarks nærværende Tilstand

Medens vi endnu have - -

En Røst, men ikke i Ørken

Om Publiciteten, med Hensyn til Embedsvilkaarlighed

Betænkninger

Sammenligning mellem Collegial- og Ministerial-Bestyrelse

Politik

Privilegier og Liigtorne

Conservativ

Min Tidsalder [Skandinavien]

Rundskrivelse til gode danske Mænd

Nationalfordom

Danskhed

Nationaldragt

Almindelig Værnepligt

Tale paa Himmelbjerget den 1ste i Høstmaaneden Aar 1839

Den første Folkefest paa Himmelbjerget

Blik mod Syden

Himmelbjergtaler 1841 [uddrag]

Himmelbjerg-Taler for 1844 [uddrag]

Til de unge Skandinaver

Min Tidsalder [Theologie med Religion]

Prædiken, holdt i Randlev og Bjerager Kirker

En Vielsestale

Afskeeds-Prædiken (Thorning 1825)

Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog (DK)

Røverstuen (DK)

Sildig Opvaagnen (DK)

Ak! hvor forandret! (DK)

Holberg og hans Scene

En Politiker

Lykkens Blændværk

Det unge Blod

Hovedstrømninger. Indledning

Hovedstrømninger. Emigrantliteraturen (1872)

Hovedstrømninger. Den romantiske skole i Tyskland (1873)

Hovedstrømninger. Reaktionen i Frankrig (1874)

Hovedstrømninger. Naturalismen i England (1875)

Hovedstrømninger. Den romantiske skole i Frankrig (1882)

Hovedstrømninger. Det unge Tyskland (1890)

Amen! JEsus hand skal raade

Brorsons Vita ved Bispevielsen 1741

Guds Kirckes Iubel-Fryd og Høytiid. Prædiken

To Fortaler til skrifter af Hans Henrich Christophersen Neuchs

De vexillo Ecclesiæ

FRIDERICO QVINTO

Aristokraternes Catechismus

Fra Gaden

Antonius i Paris (Danske Klassikere)

Valfart (Danske Klassikere)

Unge Bander

DANSKE VERS

Ny Aand /Heroica

FANTASIA

FANTASIA [undertitel]

COPLAS

Dommedags Bog

Lidelsens Vej

Tillæg til Lidelsens Vej

En Overkomplet

Forskrevet (Danske Klassikere)

MED KUL OG KRIDT SKITSER (FORAAR 1872)

I STORM OG STILLE EFTER AAR 1874

Herr Panthakaks Historie (DK)

Levnet og Meeninger (DK)

Samtlige Skrifter I, Tilegnelse (DK)

Samtlige Skrifter I, Fortale (DK)

SVAR PAA DET SPØRSMAAL: HVORFOR VAR EN GUDDOMMELIG ... (1762)

PYROLOGIA SACRA SIVE DISSERTATIO CRITICO-SACRA DE IGNE (1763)

LYKKENS TEMPEL EN DRØM (1764)

DE PARADISO (1764)

MELETEMATA QVÆDAM DE PRAVIS SCRIPTORIBUS (1765)

CANTATE SOM TIL KONG CHRISTIAN DEN SYVENDES OG DRONNING CAROLINE MATHILDES SALVINGS-FEST ...

KANTATA TIL DEN I ANLEDNING AF KONG CHRISTIAN DEN SYVENDES OG ... SALVINGS ACT, ...(1767)

ADAM OG EWA ELLER DEN ULYKKELIGE PRØVE ET DRAMATISK STYKKE ... (1769)

ROLF KRAGE. ET SØRGESPIL, I FEM HANDLINGER (1770)

ADSKILLIGT AF JOHANNES EVALD (1771)

PHILET EN FORTÆLNING [Andet Oplag]

PHILETS FORSLAG OM PEBERSVENDENE, SOM VIST VIL BLIVE IVÆRKSAT (1771)

DA JEG VAR SYG (1771)

DE BRUTALE KLAPPERE. ET TRAGI-COMISK FORSPIL, ... (1771)

PHILEMON OG BAUCIS. ET SKUESPIL MED SANG, I EN HANDLING. ... (1772)

AVISARTIKEL I (1772)

AVISARTIKEL II (1772)

HEDNINGERNES FRELSE, ET PASSIONS ORATORIUM (1772)

HARLEQUIN PATRIOT ELLER DEN UÆGTE PATRIOTISME EN COMISK COMOEDIE ... (1772)

PEBERSVENDENE. ET LYST-SPIL I FEM HANDLINGER

OPINIONS (1778)

UNDER FRUE CAROLINE WALTHERS PORTRAIT (1778)

SAMTLIGE SKRIFTER I, TILEGNELSE (1780)

SAMTLIGE SKRIFTER I, FORTALE (1780)

MESTER SYNAALS FORTELLING I (1780)

MESTER SYNAALS FORTELLING II (1780)

HERR PANTHAKAKS HISTORIE

DE FREMMEDE

JOHANNES EWALDS LEVNET OG MEENINGER

LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER ANDEN PART

LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER TREDIE PART

Clara Raphael