Forfatterportræt skrevet af  Edvard Brandes

Indledning

Indtil videre findes kun en bibliografi for Edvard Brandes.

Bibliografi

Dansk Litteraturhistorisk Bibliografi

 • Hvidt, Kristian, Edvard Brandes. Portræt af en radikal blæksprutte. 3. reviderede udg. 2005. 523 s. (Med nyt kap., “Eftertanker”, s. 463-77.) (1. udg., 1987; 2. udg., 1992.)
 • Jørgensen, John Chr: Det danske anmelderis historie, 1994, s. 233-48
 • Kruse-Blinkenberg, Lars, “Edvard Brandes som oversætter af Den jødiske Bibel”. I: Egon Keck, m.fl. (red.), Living Waters. Scandinavian Orientalistic Studies. Presented to Professor Dr. Frede Løkkegaard on His Seventy-Fifth Birthday, January 27th 1990. 1990. S. 181-205.
 • Hvidt, Kristian, "Edvard og Georg Brandes' opfattelse af deres jødiske herkomst". NORDISK TIDSKRIFT FÖR VETENSKAP, KONST OCH INDUSTRI, LXIII, 1987, s. 23-34.
 • Hvidt, Kristian, EDVARD BRANDES. PORTRÆT AF EN RADIKAL BLÆKSPRUTTE. 1987. 510 s., 16 pl. (Anm.: Leif Longum, EDDA, LXXXVIII, 1988, s. 285-86; Flemming Lundgreen-Nielsen, DANSKE STUDIER, 1988, s. 178-82.)
 • Schacke, Lene Tybjærg, »Edvard Brandes og Amalie Skram. Til belysning af 'gennembrudsmændenes' vurdering af kvindelige forfatterskaber. 'En højtbegavet Kvindes mandigste Værk'«. Edda, LXXXIV, 1984, s. 257-73.
 • Bramsen, Bo: Politikens historie 1884-1984 1-2, 1983-84 s. 35-39. 110-13 osv
 • Smedmark, Carl Reinhold, »Edvard Brandes and August Strindberg. Encounter between Critic and Artist«. I: Structures of Influence. A Comparative Approach to August Strindberg. Chapel Hill, 1981. S. 165-82.
 • Andersen, Richard, »Aristokratisk radikalisme«. I: Humanitet og eksistens. 1976. S. 159-72.
 • Andersen, Richard, »Edvard Brandes«. Dansk Udsyn, LIV, 1974, s. 242-61.
 • Edvard og Georg Brandes' brevveksling 1866-1877. Et udvalg. Udg. af Eva Seibæk. 1972. 135 s. (Cf. hertil Jørgen Bukdahl, »Et gennembruds forudsætninger. Breve fra Georg og Edvard Brandes' ungdom«. I hans: *Tordenvejret og gentagelsen. 1974. S. 118-33. [ Højskolebladet, 1973, s. 151-57.])>
 • Langsted, Jørn, Edvard Brandes' skuespillerportrætter. Ledende tanker og metode. 1972. 77 s.
 • Thorsen, Svend, »Da Edvard Brandes gjorde synden tiltrækkende«. Pressehistorisk årbog, 1970, s. 111-16. (Om EB's anmeldelse -aftrykt s. 113-16 - af Georges Feydeaus farce »Damen fra Natcafeen«.)
 • Marker, Frederick J., »Negation in the Blond Kingdom. The Theatre Criticism of Edvard Brandes«. Educational Theatre Journal, XX, 1969, s. 506-15.
 • Brandes, Edvard, Litterære Tendenser. Artikler og Anmeldelser. Udg. af Carl Bergstrøm-Nielsen. 1968. 268 s. (Indledning s. 7-30, - hvortil noter s. 262-68.)
 • Schyberg, Fr.: Dansk Theaterkritik indtil 1914, 1937, s. 268-321
 • Neiiendam, Robert: Det kgl theaters Historie 1-3, 1921. s. 133ff.