Blicher, Steen Steensen Blik mod Syden

Blik mod Syden

Det er ikke godt at vide, hvad den Eidoriske (trans og cis) Propaganda egentlig vil, for den veed det ikke selv. Den vil nu for det første tydske os dumme Dånen for at gjøre fornuftige Skabninger af os, ogja hvad saa? Skulle vi saa være Meklenborgere eller Brandenborgere? Oldenborrer eller Hannoveraner? Lutheraner eller Græker? Aanej! vi skulle blot være tydske: i Haab om, at utallige Konger og Cousiner kunne regjere over os til Verdens Ende- og endda noget derefter -(som Præsten Rodenborg sagde i sin Liigpræken over Frederik den Femte) - i Haab om, at vi kunne nyde den Glæde, Ære og Lyksalighed, at de store Potentater ville bruge os som Jetons, som Dambrikker, som Marqver i det store Dominospil, maae vi jo med Glæde smide vort gamle Sprog, vor gamle Historie, vore Sæder og Skikke - kort vor hele Nationalitet i Pullien. " Den gamle Mand" bliver os altid vis.

Det er sært af jer, I forstokkede, forblindede Sønderjyder (om Forladelse: Nordholstenere), at I ej kunne føle Lyksaligheden af at høre til Tydskland. I maae slet ingen Sands have for det dramatiske. I Tydskland har nu i en Række af Aarhundreder været opført Comedier, Ridderspil, men især Tragoedier - af hvilke een varede i fulde tredive Aar - det er Noget - Og saa kommer der saamange fremmede Skuespillere fra alle de europæiske Theatre, og give et Charivari, der gjør Nar ad Alverdens Kattemusik - det kalder jeg ogsaa Noget. - Naa! lad mig nu see, at I viser Jer fra en fornuftig Side! ikke laaner Øre til Dannevirkesnak, men snakker Tydsk - om det ogsaa er Galtydsk! det er dog altid bedre end Godtdansk. - Hillemænd! hvilken Salighed, naar I faaer Allesammen "æ tydsk Religion". Kahænsæ, I faaer ogsaa Nørrejyderne omvendt, og lad saa tage Øboerne, Hvo der vil! Gute Nacht, Danemark! schlaf wohl! - angenehme Ruhe.

361