Winther, Christian Livet, Døden

LIVET, DØDEN.

Vi seile glat med Tidens Strøm
En Dag, en Nat til Morgenrøden,
Og vaagne vi da seent i Døden,
Saa var det Hele kun en Drøm,
En Drøm med Billeder i Taage, -
Hist skal vort Øie see og vaage!