Winther, Christian Udvalgt fra Efterladte Manuskrifter

1836.

Jeg har ingen Smerte i min Sjæl,
Men jeg har heller ingen Glæde,
Jeg føler mig hverken ilde eller vel,
Jeg kan hverken lee eller græde;
Der er saa lidt, som gaar mig med,
Og de tusinde Vægter, som mig trykke,
Maa jeg roligt slæbe afsted,
Thi jeg har selv forspildt min Lykke.

Jeg seer i næsten hver en Drøm
Min Moders fromme Øie
Og føler hendes Stemme øm
Sig over mit Hjerte bøie;
Hun er alvorlig, men ikke vred,
I min Arm tør jeg hende ei trykke,
Hun kjender min Synd, hun veed,
At jeg selv har forspildt min Lykke.

DEN 17de JULI 1837.

I Haven glad jeg træder ud,
Mens Morgendæmringen svinder,
Og kan ei andet end takke Gud
For Smilet paa Rosens Kinder.

LIVET, DØDEN.

Vi seile glat med Tidens Strøm
En Dag, en Nat til Morgenrøden,
Og vaagne vi da seent i Døden,
Saa var det Hele kun en Drøm,
En Drøm med Billeder i Taage, -
Hist skal vort Øie see og vaage!