Winther, Christian Jeg takker min Hustrue for hvert et Blik

Jeg takker min Hustrue for hvert et Blik,
Som fra hendes kjærlige Øie jeg fik.

Jeg takker min Hustrue for hver en Tanke,
Hun bragte til Liv, som Vinens Ranke.

Jeg takker min Hustrue for hver en Stund,
Hun lagde mit vildsomme Sind i Blund.

Jeg takker min Hustrue for hvert et Ord,
Der Kig et Solglimt til Hjertet mig foer.

Jeg takker min Hustrue for hver en Gang,
Hun smilede og vækkede mig og min Sang.

355

Jeg takker min Hustrue for dette Alt,
Der som en Balsam paa Hjertet faldt.

- Men især fordi Du, saa mild og from,
Tidt taug og tilgav og fældte ei Dom!

Du veed det ei, Du troer det ikkeheller,
Men sandt det er, at hver min Vandrings Dag,
Ja, hvert Minut, som Dagens Timer tæller,
Dit Navn gjenlyder mig i Hjertets Slag.