Winther, Christian Uddrag fra Poetiske Skrifter

Winther var den første, der lod disse forskellige Sider af Tidens Liv faa Udtryk i Lyriken.