Winther, Christian Uddrag fra Jeg elskte Fogdens Datter

Jeg dræbde ham jo ikke!
Det var hans egen Synd,
Der lod ham Døden drikke
I Strømmens dybe Dynd.