Winther, Christian Poetiske Skrifter

Tekstgrundlaget for nærværende Udgave er Førsteudgaverne, som med Hensyn til Blandede Digte angivet i Indholdsfortegnelsen og med Hensyn til Digte »Til Een« i en samlet Oversigt foran Noterne til disse.

Afvigelserne mellem Førsteudgaverne og »Samlede Digtninger« (1860) vedrører næsten kun Ortografi og Tegnsætning, der er blevet normaliseret. Liebenberg var Digteren behjælpelig med den samlede Udgave.

Liste over Tekstrettelser i nærværende Udgave findes paa Bogens sidste Sider.

I »Til Een« er gennemført stort Bogstav i anden Persons personlige Pronomen, der anvendes i de enkelte Digtsamlinger undtagen i »Haandtegninger« (1846).

De efterladte Digte, der er medtaget, er trykt efter Manuskripterne paa det kgl. Bibliotek (Ny kgl. S. 2816. 4. I-II). ,