Winther, Christian Poetiske Skrifter

Fremkomst. Digtene er efterhaanden fremkommet i følgende Samlinger: Nr. 1-23 i »Digtninger« (1843); Nr. 24 -26 i »Haandtegninger« (1846); Nr. 27-95 i »Lyriske Digte« (1849); Nr. 96-106 i »Nye Digte« (1851); Nr. 107 i »Nye Digtninger« (1853); Nr. 108-115 i »Sang og Sagn« (1858). I »Samlede Digtninger« optryktes alle de hidtil udkomne Digte under Fællestitlen »Til Een«, idet der tilføjedes 24 nye, Nr. 116-139. Hertil er senere kommet 15 Digte »Til Een« i »Brogede Blade« (1865) og 25 i »En Samling Vers« (1872). De i Chr. Winthers Levetid trykte Digte »Til Een« udgør saaledes ialt 177, idet »Samlede Digtninger« faktisk kun indeholder 137 Digte, da ved Nummereringen to Tal (55 og 62) er oversprunget.

I »Efterladte Digte« (1877) findes 32 Digte »Til Een« foruden mange af de saakaldte »Smaa Riim«. Julius Clausen har i »Chr. Winthers Digtcyklus Til Een« (1918) yderligere offentliggjort ca. 50 ikke tidligere trykte. Et Digt »Til Een« findes kun trykt i »Nye Digte« (1851): »JuleMorgen«.