Stuckenberg, Viggo EN TING VED JEG SIKKER

EN TING VED JEG SIKKER

En Ting ved jeg sikker!
at, naar Verden forgaar,
er dét, som længst vil lyde,
Sølv, som mod Sølvmønt slaar.

265

Penge! Penge!
- Er al Verdens Jammer endt,
vil længst af alting klinge
den Mønt, som sidst blev vendt