Stuckenberg, Viggo EN MODERNE PETRUS

EN MODERNE PETRUS

Jeg sad imellem Damer
paa nitten-tyve Aar
og havde det som Sankt Peter
i Kaiphas' Gaard;
thi Talen tog et kildent Sving
og drejed sig om dig,
men jeg - jeg lod som ingen Ting.
- Kan du tilgive mig?

Jeg sad der som Sankt Peter
i Kaiphas' Gaard,
og Damerne de smisked
og lo: vi forstaar!
men jeg - ja, Kære! jeg lo med,
og jeg fornægted dig, -
jeg følte, jeg blev rød derved, - -
- Kan du tilgive mig?

Tre Gange jeg fornægted
og atter det fortrød,
tre Gange Damerne smisked,
tre Gange blev jeg rød;
11 saa tabte jeg tilsidst min Ro,
og som Sankt Peter jeg
gik udenfor og - - ja, jeg lo! -
- Kan du tilgive mig?