Stuckenberg, Viggo AARHUNDREDSKIFTE

AARHUNDREDSKIFTE

Nyt Aarhundred -
ja, hvad vil det sige?
Fattig bliver fattig,
rig den rige,

Kærlighed den samme,
Ondskab ligervis,
Sjæle til at købe
for den samme Pris,

165

aabne Sommervande,
velkendt Vinteris,
alle Vaarens Blomster
som i Paradis,

Daarskab, Gøgl og Dumhed
i den samme Kurs,
Lykken lettest vunden
ved en Sjæls Konkurs.

Ellers taler alle
om en Evighed,
- kommer Hundredtallet,
gaar hvert Fnug i Skred;

Tvivl, som var begrundet,
bliver vaaset Haab,
stille, afgjort Vished
sindssygt, graadigt Raab.

Som om ikke Livet
blev det samme Spil,
om saa Almanakken
faar en Sekel til!

Hvad skal vel forandres?
Et Par Taltegn blot.
De, som lever, lever
fort i stort og smaat.

166

Skab en anden Klode,
skab de nye Sjæle -
de, som er, vil evig
bruge samme Mæle,

kives, elske, hade,
sejre eller dø.
. . . Nye Sekler - evig
hver Vaar samme Frø.