Stuckenberg, Viggo GRAVE GULD

GRAVE GULD

Grave Guld,
grave Guld!
Vidt og bredt
Muld og Aske, -
grave, vadske,
finde lidt!

Støde paa en lille Kærne,
se den lyse som en Stjerne,
fæstne den blandt tusind andre,
se den vandre
een blandt alle,
se den falde!

Grave, grave
Nat paa Nat,
veje Guld paa fine Vægte,
tro det ægte,
lytte fangen, -
høre Klangen
falsk og mat!

Glædes! Glædes!
Tro sig Skaber!
266 Trædes, ædes,
op af Aber!
Glædes atter som en Gud,
mejsle nye Stjerner ud!

Bygge Rede
blandt de øde Bjærge,
evig smede
som de vise Dværge
paa et Værge,
som kan bide gennem Sten,
- være ensom, være een!