Stuckenberg, Viggo Uddrag fra ERNST BOJESEN

Denne Mand, der slider, fejder
med saa lind en Haand.
noget af en jævn Arbejder
med Erobreraand;
med en Landsknægts muntre Lader,
noget af en værdig Fader,
af en Henrik, en Jules Verne,
noget af en Stjerne!